Effad.com Internetová reklama Zvýšenie a optimalizácia zisku spoločnosti
       

Väčšie realizované projekty
2013 Nitriansky samosprávny kraj
Celková likvidácia vinic 100 hektárov.

2013 ISS FacilityServices spol s.r.o.
Celoplošné čistenie pod elektrovodmi 50 hektárov.

2014 Hard Forest, s.r.o.
Odstránenie 15 000 pňov a príprava plochy pre diaľnicu.

2014 - 2017 Lesy SR
Celoplošná príprava pôdy, vŕtanie pňov 150 hektárov.

2016 - 2017 Comenerg a.s.
Ťažba drevnej hmoty 100 hektárov
Celoplošné čistenie pod elektrovodmi 100 hektárov.© Copyright 2009 Dušan Torda, Design by: III Creative studios, s.r.o.