Ponuka služieb
Likvidácia náletových drevín, odstránenie pňov, mulčovanie, čistenie, kosenie pozemkov, porastov, sadov, viníc:
 • celoplošná príprava pôdy spojená s likvidáciou pňov vŕtaním a frézovaním
 • nadzemná likvidácia náletových drevín rýchlobežnou lesnou frézou do priemeru pňov 40cm
 • hĺbková likvidácia do 20cm , zničenie koreňového systému
 • vyčistenie a údržba zanedbaných a zarastených pozemkov, likvidácia alebo úprava sadov, viníc, polí, lúk...
 • kosenie a mulčovanie burín a trávových porastov, v okolí pozemkov a ciest...
 • štiepkovanie drevín a drevného odpadu
Ťažba a odvoz, sústredenie drevnej hmoty:
 • vypílenie drevnej hmoty
 • sústredenie drevnej hmoty na odvozné miesto lesnými kolesovými traktormi aleba vývoznou súpravou
 • preprava drevnej hmoty konečnému spotrebiteľovi
 • po vyťažení drevnej hmoty možnosť dočistenia porastu a celoplošnej prípravy pôdy na výsadbu lesnou frézou
 • spiľovanie a orezávanie stromov, ktoré ohrozujú majetok pomocou plošiny alebo horolezeckou metódou a následná likvidácia drevnej hmoty.
Kúpa, predaj drevnej hmoty a prenájom lesných porastov:
 • guľatina smrek, dub, buk, topoľ, agát
 • palivové drevo: listnaté, tvrdé, mäkké ihličnaté
 • kúpa drevnej hmoty na koreni
 • kúpa drevnej hmoty na odvoznom mieste


© Copyright 2009 Dušan Torda, Design by: III Creative studios, s.r.o.