Effad.com Internetová reklama Zvýšenie a optimalizácia zisku spoločnosti
       

O spoločnosti
Spoločnosť bola založená v roku 2002 a pôsobí na priemyselnom trhu v oblasti drevárskeho priemyslu a obchodu.

Profesionálny prístup sa opiera o skúsený tím pra- covníkov s odbornou spôsobilosťou a dlhoročnou praxou, získanou pri výkonoch projektov rea- lizovaných na domácom i zahraničnom trhu.

Spoločnosť spolupracuje s mnohými štátnymi aj neštátnymi organizáciami ako sú:
  • urbárske spoločnosti
  • mestské lesy a obecné lesy
  • mestské a obecné úrady
  • povodia Hrona, Váhu a iné
  • súkromné a právnické osoby
  • poľnohospodárske družstvá
  • SHR
  • Regionálna správa a údržba ciest
  • Štátne lesy SR


© Copyright 2009 Dušan Torda, Design by: III Creative studios, s.r.o.